Pages

Monday, October 20, 2008

ส่วนประกอบเครื่อง Mini CNC

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง Mini CNC
ในปัจจุบันระบบ CNC เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท บทบาทที่สำคัญหลักๆของ CNC MACHINE คือ การเพิ่มมาตราฐานของชิ้นงานและเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปัญหาทางด้านแรงงานอีกด้วย ถ้าเกิดมีคำถามว่า "หากโรงงานทั่วไปมีงานขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้เครื่องจักรประเภทนี้ ต้องทำอย่างไร" ถ้าจะซื้อเครื่อง CNC ขนาดใหญ่ก็คงไม่ไหว และไม่เหมาะสม เป็นการใช้งานผิดประเภท หรือ ถ้าซื้อได้ จะใช้งานได้และคุ้มทุนเมื่อไหร่ คำตอบก็คือ "เลือกหาเครื่อง CNC ขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะงาน หรือ การ Outsorcing" เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเลือกใช้เครื่อง Mini CNCแล้วนั้น เราควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงาน, โครงสร้าง, ส่วนประกอบ, ระบบควบคุม รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องเบื้องต้นพอสมควร

การทำงานของเครื่อง Mni CNC
เครื่อง CNC จะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมซึ่งจะมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ เพื่อความสะดวกในการทำงานตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ระยะ ตำแหน่ง โดยการสั่งงานจะสั่งผ่านเครื่อง Computer ให้เครื่อง CNC เริ่มทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงานและได้ชิ้นงานที่ต้องการ จึงมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และเหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ

ส่วนประกอบของเครื่อง Mini CNC
1. โครงสร้างของเครื่องจักร ( Structure )
1.1 โครงสร้างของเครื่อง ฐานของเครื่อง พื้นที่สำหรับใช้ในการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึด ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสภาวะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็ว ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา
1.2 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงาน ชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ

2. ชุดควบคุมการขับเคลื่อน เลือกได้ทั้งแบบที่ควบคุมด้วย Micre stepper motot, Servo motor ตามลักษระความละเอียด ความแม่นยำที่ใช้งาน

3. โปรแกรมควบคุมการทำงาน เลือกได้ตามความต้องการใช้งานหรือตามความถนัดหลักการในการเลือกชนิดและขนาดของเครื่อง Mini CNC and Spindle
1. จุดประสงค์, ประเภทการใช้งาน, ลักษณะงานเจาะ, เซาะร่อง, ตัดชิ้นส่วนและทำแม่พิมพ์

2. เลือกขนาดหรือรุ่น จากรูปแบบของการเคลื่อนที่แต่ละแกน ขนาดพื้นที่การใช้งาน ความแม่นยำ ความละเอียด ความทนทานของโครงสร้างและการทำงานที่ต่อเนื่อง

3. Spindle ต้องคำนึงถึงชนิดและขนาดของ tool ที่จะเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ ควรคำนึงถึงวัสดุที่จะใช้ด้วย

โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง Mini CNC ( CAD/CAM Software )
1. งานประเภท CAD File ได้แก่ลักษณะงานประเภท Auto CAD, Turbo CAD, โปรแกรมทั้งหมดต้องนำมาแปลงเป็น G-Code โดยใช้โปรแกรมจำพวก CAM มีทั้งประเภท 2 มิติและ 3 มิติ

2. งานประเภท Graphic File ได้แก่ งานที่มาจากโปรแกรม
2.1 Vector File เช่น งานที่มาจากโปรแกรม CAD CAM, โปรแกรม Corel Draw อยู่ในรูป DXF Format > CAM Program ( Master CAM, Smart CAM, G-code95 )
2.2 Raster File หรือ Bitmap เช่น photo shop, Paint Brush อยู่ใน Format ที่เป็น BMP,JPG,TIFF > Art CAM > แปลงเป็น G-Code

สามารถนำไปใช้งานได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปของ G-Code โดยใช้ CAD / CAM Software เพื่อควบคุมการทำงานของแกน x,y,z โดยผ่านทาง Step Motor Driver Board x,y,z หรือ Servo Motor ให้สามารถควบคุมตำแหน่งและทิศทาง การเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ เพื่อให้ได้ตามชิ้นงานนั้นๆ

No comments:

CNC Machine Popular Posts