Pages

Monday, October 27, 2008

เครื่องจักร CNC ประเภทต่างๆ

เครื่องจักรกล CNC ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต
1. เครื่องกลึง (Machine Lathe) สำหรับกลึงงานประเภทที่มีรูปทรงกระบอก 2 มิติ หรือกัดชิ้นงาน

2. เครื่องกัด (Milling Machine) แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ( Machining Center ) สำหรับการกัดชิ้นงาน 3 มิติ

3. เครื่องตัดโลหะด้วยลวด (Wire Cutting Machine) สำหรับตัดแผ่นโลหะหนาด้วยลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เป็นผลทำให้วัสดุหลอมเหลวและหลุดออกไปตามแบที่เราต้องการ

4. เครื่อง อีดีเอ็ม (Electrical Discharge Machine หรือ EDM) สำหรับกัดชิ้นงาน 3 มิติ โดยใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอิเล็คโตรดเพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่กำหนด

5. เครื่องเจียรไน (Grinding Machine) สำหรับเจียรไนให้ได้ผิวงานละเอียด เรียบมันวาวโดยแยกออกได้ดังนี้ การเจียรนัยราบ ( Surface Grinding ) การเจียรนัยกลม ( Cylindrical Grinding ) และการลับคมตัดชนิดต่างๆ

CNC Plasma cutting machine
6. เครื่องตัดแผ่นโลหะ (Sheet Metal Cutting) สำหรับตัดแผ่นโลหะตามรูปแบบที่เราต้องการและความหนาของชิ้นงานไม่หนามาก เราสวามารถแยกประเภทวิธีการตัดได้ คือ เลเซอร์ ( Laser ), พลาสม่า ( Plasma ), น้ำ ( Water Jet )

7. เครื่องวัดโคออร์ดิเนต (Coordinate Measuring Machine หรือ CMM) สำหรับวัดขนาด หรือ โคออร์ดิเนตของตำแหน่งต่าง ๆ บนชิ้นงาน 3 มิติ

8. เครื่องเจาะ (Drilling Machine) สำหรับเจาะรูกลมและทำเกลียวสำหรับชิ้นงาน

9. เครื่องเจาะกระแทก (Punching Machine) สำหรับตัดและเจาะแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้ทูล ( Tool ) กระแทกแผ่นให้ขาด

10. เครื่องพับแผ่นโลหะ (Press Brake หรือ Bending Machine) สำหรับพับแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรง 3 มิติ หรือรูปทรงอื่นตามความต้องการ

11. เครื่องคว้าน (Boring Machine) สำหรับคว้านรูกลมให้ชิ้นงานสำหรับผิวงานละเอียด ซึ่งชิ้นงานมีขนาดใหญ่

Saturday, October 25, 2008

ข้อเสียของเครื่อง CNC

ข้อเสียของเครื่อง CNC
1. เครื่อง CNC มีราคาแพงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากยังไม่มีการผลิตเครื่องจักร CNC ภายในประเทศ

2. ค่าบำรุงซ่อมแซมค่อนข้างสูง การซ่อมแซมมีความซับซ้อนอยู่มาก เพราะทั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิกส์ ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการในการซ่อมแซม

3. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เสริม ( Option ) มีราคาสูงและต้องได้มาจากผู้ผลิตเครื่องจักร CNC นั้น ๆ เท่านั้น

4. ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์มากพอสมควรสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถคำนวณหาค่าของจุดต่าง ๆ ได้เลย

เครื่องซีเอ็นซี
5. ต้องมีพื้นที่ในการทำงานที่กว้างพอสมควรและยังรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้เขียนโปรแกรม NC

6. ต้องหางานป้อนให้เครื่องทำงานประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ควรให้หยุดนิ่งเพราะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างเสื่อมสภาพและเครื่องจักรจะได้ (Run) เครื่องเตรียมพร้อมตลอดเวลา

7. ไม่เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย ๆ ควรใช้กับผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ๆ เพราะจะไม่ต้องเสียค่าใช้สูงในจ้างพนักงาน

8. ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสูงมาก ๆ เพราะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางในการซ่อมแซม

9. ชิ้นส่วนอะไหล่ถ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหายในบางกรณี ต้องรอส่งมาจากต่างประเทศอย่างเดียวเนื่องจากไม่ได้ผลิตในประเทศ

10. คอนโทรลเลอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ช่างต้องเรียนรู้และมีการฝึกอบรมการใช้เครื่องและการเขียนโปรแกรมก่อนเริ่มใช้เครื่องเพราะไม่เช่นนั้นจะใช้เครื่องไม่เป็น

Wednesday, October 22, 2008

ข้อดีของเครื่องจักร CNC

ข้อดีของ เครื่องจักรกล CNC
1. มีความแม่นยำสูงในการปฏิบัติงาน เพราะชิ้นงานทุกชิ้นต้องการขนาดที่แน่นอน

2. ชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอเท่ากันหมด เนื่องจากผลิตโดยใช้โปรแกรมในการควบคุมการทำ งานของเครื่องจักร CNC

3. โอกาสเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือต้องแก้ไขชิ้นงานจะน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย เพราะชิ้นงานที่ทำจะใช้โปรแกรม ในการควบคุมถ้าเกิดปัญหาข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขได้ที่ตัวโปรแกรม

4. สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องแต่ต้องมีผู้ควบคุมประจำเครื่อง CNC

เครื่องจักร ซีเอ็นซี
5. มีความรวดเร็วสูงในการผลิตทำให้ได้ผลผลิตสูง และสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน ได้ว่าใช้เวลาในการทำงานเท่าไร

6. สามารถคาดคะแนและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพราะรู้ระยะเวลาในการผลิต สามารถกำหนดหรือส่งสินค้าได้ตรงตามวันและเวลา

7. สามารถสลับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบ เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการทำ งานเพราะใช้โปรมแกรมในการสั่งงาน

8. เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผลผลิตที่เท่ากัน เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี ใช้พื้นที่น้อยกว่าและลดพื้นที่การจัด เก็บชิ้นงาน

9. มีความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีการแก้ไขบ่อย ๆ เพราะเวลาแก้ไขสามารถแก้ไขได้ที่โปรแกรม

10. ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงและมีหลายขั้นตอนในการผลิต สามารถใช้เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี เพียงเครื่องเดียวในการผลิต ทำให้ไม่เสียเวลา

11. ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพลงเพราชิ้นงานนั้นจะได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้น แต่ควรที่จะกำหนดค่าของความเร็วรอบที่จะใช้ , ความเร็วในการตัดตัด ให้เหมาะสมเพื่อลดอายุการใช้งานของทูล

12. ทำให้สามารถใช้ ทูล หรือ เครื่องมือตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะต้องคำนวณค่าต่าง ๆ มา ก่อนลงมือปฏิบัติงานกับเครื่องจักร CNC

13. ลดแรงงานในสายการผลิตลงเนื่องจาก ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน สามารถคุมได้ 3 -4 เครื่อง

14. ใช้อุปกรณ์เสริมน้อย แต่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจโปรแกรมในการสั่งงาน

Monday, October 20, 2008

ส่วนประกอบเครื่อง Mini CNC

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง Mini CNC
ในปัจจุบันระบบ CNC เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท บทบาทที่สำคัญหลักๆของ CNC MACHINE คือ การเพิ่มมาตราฐานของชิ้นงานและเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งปัญหาทางด้านแรงงานอีกด้วย ถ้าเกิดมีคำถามว่า "หากโรงงานทั่วไปมีงานขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้เครื่องจักรประเภทนี้ ต้องทำอย่างไร" ถ้าจะซื้อเครื่อง CNC ขนาดใหญ่ก็คงไม่ไหว และไม่เหมาะสม เป็นการใช้งานผิดประเภท หรือ ถ้าซื้อได้ จะใช้งานได้และคุ้มทุนเมื่อไหร่ คำตอบก็คือ "เลือกหาเครื่อง CNC ขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะงาน หรือ การ Outsorcing" เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเลือกใช้เครื่อง Mini CNCแล้วนั้น เราควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงาน, โครงสร้าง, ส่วนประกอบ, ระบบควบคุม รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องเบื้องต้นพอสมควร

การทำงานของเครื่อง Mni CNC
เครื่อง CNC จะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมซึ่งจะมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ เพื่อความสะดวกในการทำงานตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ระยะ ตำแหน่ง โดยการสั่งงานจะสั่งผ่านเครื่อง Computer ให้เครื่อง CNC เริ่มทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำงานและได้ชิ้นงานที่ต้องการ จึงมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และเหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ

ส่วนประกอบของเครื่อง Mini CNC
1. โครงสร้างของเครื่องจักร ( Structure )
1.1 โครงสร้างของเครื่อง ฐานของเครื่อง พื้นที่สำหรับใช้ในการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึด ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสภาวะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็ว ขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา
1.2 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงาน ชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ

2. ชุดควบคุมการขับเคลื่อน เลือกได้ทั้งแบบที่ควบคุมด้วย Micre stepper motot, Servo motor ตามลักษระความละเอียด ความแม่นยำที่ใช้งาน

3. โปรแกรมควบคุมการทำงาน เลือกได้ตามความต้องการใช้งานหรือตามความถนัด

CNC Machine Popular Posts